Reglement

Hondenclub De Dendervallei is een vzw... van en voor hondenvrienden.


Dit huishoudelijk reglement is de verwoording van hetgeen ieder lid van de vereniging dient te respecteren. Dit reglement is een aanvulling op de status.


Elke hond wordt toegelaten, met of zonder stamboom, rashond of niet.


De minimum leeftijd van de geleider bepaald op 12 jaar. Een (jeugdige) opleider (12 t.e.m.16) kan enkel aan de activiteiten van de vereniging deelnemen mits een schriftelijke goedkeuring van één van de ouders.


De vereniging kent 3 categorieën leden :

* Sportief lid

* Steunend lid

* Werkend lid


Een toegetreden lid kan aan alle activiteiten van de vereniging deelnemen en heeft geen stemrecht op de algemene vergadering.

Het lidgeld bedraagt 40 EUR per kalender jaar en 10€ per extra hond.


Een effectief lid kan onbeperkt les volgen, krijgt een lidkaart, welke hij steeds bij zich heeft en op een eenvoudig verzoek van een bestuurslid kan voorleggen.


Een steunend lid heeft geen stemrecht op de algemene vergadering en moet een lidkaart op jaarbasis aanschaffen.

De kostprijs bedraagt 5 EUR.


De club is aangesloten bij de hondenfederatie V.V.H.


Elk toegetreden of effectief lid is verplicht een verzekering te nemen ‘Burgerlijke Aansprakelijkheid’ van alle risico's te hebben, ook wel genoemd een 'Familiale verzekering', zolang hij lid is van deze club, daar elke geleider steeds verantwoordelijk is voor de hond onder zijn begeleiding en voor de schade die zowel hijzelf of zijn hond aanricht en dit zowel op al naast het terrein,tijdens of buiten de les.


De club is niet verantwoordelijk voor de door leden aangerichte schade aan derden.


Ouders zijn zelf verantwoordelijk voor hun kinderen, d.w.z. als de kinderen buiten spelen en er zou iets gebeuren, kan het clubbestuur hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.


De club is ook niet verantwoordelijk voor gebeurtelijke ongevallen op de parking.


Bij een ongeval met derden dient steeds de clubverzekering te worden ingelicht en de eigen verzekering 'Burgerlijke Aansprakelijkheid'.

Het zijn de verzekeringen onderling welke de verantwoordelijkheid tot vergoeding bepalen.


De leden die schade aanbrengen aan de toestellen, zullen verantwoordelijk gesteld worden en dit bepalend door het bestuur.


Minstens éénmaal per jaar is er een algemene vergadering (datum, uur, plaats) wordt bepaald door de raad van bestuur.

Waar de effectieve leden met stemrecht schriftelijk uitgenodigd worden.

Men kan steeds zijn kandidatuur stellen om toe te treden tot het bestuur. De kandidatuur dient schriftelijk gedaan te worden ter attentie van de voorzitter ten laatste 14 dagen voor de algemene vergadering. Alleen effectieve leden komen in aanmerking om toe te treden tot bestuur.


openingstijden clubhuis:

* woensdag 18u

* zaterdag 14u


Buiten deze vastgestelde dagen zal het clubhuis gesloten blijven van geplande activiteiten.


Tijdens de lessen zijn enkel de instructeurs, toegetreden en effectieve leden met hond op het terrein toegelaten. De orders van de instructeurs dienen op en rond het terrein steeds gevolgd te worden.

Op en buiten de terreinen van de vereniging dienen de geleiders hun hond steeds aan de leiband te houden, tenzij anders vereist door instructeurs.


Het clubbestuur kan een lid ongeacht categorie voor alle activiteiten schorsen, alsook de toegang tot het clubhuis en het terrein ontzeggen voor onbepaalde tijd.


Er mag niet in dronken toestand het hondenterrein betreden worden.


De Trainer mag de hond corrigeren met de leiband, maar mag deze niet slaan of ander lichaamlijk geweld gebruiken, het is aan de trainer om door te geven aan het baasje om de hond te straffen.

Indien er toch geweld wordt gepleegd door de trainer zal deze medegedeeld worden en zullen er sancties getroffen worden !


Elke hond dient ingeënt te zijn tegen hepatitis, Kennelhoest en caveé. Het gezondheidsboekje dient als bewijs hiervan te worden voorgelegd bij de (her)inschrijving of zo vlug mogelijk bij een volgende training. Dit boekje kan steeds opgevraagd worden door instructeurs.


Zieke honden en loopse teefjes worden niet toegelaten op het terrein.


U kan gebruik maken van de wachthokjes waar u uw hond kan achterlaten, hou deze proper na gebruik.


Achter het clubhuis bevindt zich een afgesloten ruimte waar u de hond kan uitlaten (hondentoilet). Doe dit vóór u zich met uw hond naar het oefenplein begeeft! Het uitlaatterrein is geen wachtzone, dus blijf bij uw hond, hou hem onder toezicht om ongelukken te vermijden!


Zowel tijdens of buiten de les, wordt de geleider verzocht de grote behoefte van zijn hond onmiddellijk op te ruimen, ook als uw hond zijn behoefte doet in het hondentoilet. Indien dit niet nageleefd wordt, zal er een boete volgen van 5 EURO.

Wel vragen wij ook 50 cent indien uw hond tijdens de training zijn behoefte doet op het terrein. Welke de geleider na de training onmiddellijk dient te deponeren in het spaarvarken op de toog in het clubhuis.

Indien de hond zijn grootte behoefte doet en deze niet wordt verwijderd door de eigenaar van de hond wordt de eigenaar wel een boete opgelegd van 5 EURO.


Alle honden worden aan de leiband gehouden zowel buiten als binnen in de kantine.


Honden tot een onbeperkte leeftijd en na uitdrukkelijke toestemming van een instructeur worden toegelaten in het clubhuis. Op de wedstrijden worden de deelnemende honden altijd toegelaten in het clubhuis.


In het clubhuis kan u tegen democratische prijzen een natje en droogje nuttigen. Gelieve de bestellingen zelf af te halen en contant te betalen. Er liggen briefjes ter beschikking waarop u uw bestelling kan noteren en afgeven.

Gelieve het personeel niet te storen en zoveel mogelijk de doorgang van de toog vrij te houden. Het is ook verboden aan onbevoegden om zich toegang te verschaffen aan de stockwagen en het secretariaat!


De dienst in het clubhuis en op het terrein kan gewijzigd worden door het bestuur.


In het clubhuis werd een informatiebord aangebracht, gelieve de melding erop steeds aandachtig te lezen. U vindt er ook steeds een overzicht van de volgende wedstrijden.

U vindt ook een klachten en ideeënbus in het lokaal. Suggesties e.d. mogen steeds anoniem gebeuren en worden besproken op de volgende bestuursvergadering.


U krijgt ook de mogelijkheid om wedstrijd te spelen in andere clubs aangesloten v.v.h. Hiervoor dient u wel een officieel spelersboekje aan te vragen, info bij het bestuur.


Gelieve de inschrijvingsdata te respecteren die op de affiches vermeld zijn. Indien er geen vermeld worden, voorziet het reglement dat de inschrijvingen 3 weken vóór de wedstrijd hun inleg te betalen aan het bestuur. Indien deze dan niet aanwezig zal zijn op de wedstrijd zal de inleg niet terug betaald worden.


Leden die wedstrijden spelen dienen 3 weken voor aanvang van de wedstrijd hun inleg te betalen aan het bestuur. Indien deze dan niet aanwezig zal zijn op de wedstrijd zal de inleg niet terugbetaald worden.


Goedgekeurd op de algemene vergadering van 29/01/2013.

 

Het bestuur van de hondenclub De Dendervallei.
Copyright @ All Rights Reserved